جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980426190866 یادداشت سردبیر
طوبی كرماني‌
2 13980426190877 نظریه‌های رشدشناختی کودک در اندیشه چهار فیلسوف ایرانی (فارابي، ابن‌سينا، سهروردي، ملاصدرا)
نواب مقربی
3 13980426190878 پرستش، تعلیم و تربیت و «فلسفه و کودک»
مسلم شجاعی
4 13980426190881 «فلسفه و کودک» و مهارت رفتار ارتباطی با پیروان سایر ادیان
مهدی گنجور
5 13980429190920 یادداشت سردبیر
زهره حسینی خامنه‌ای
6 13980429190922 بررسی اثربخشی و کارآیی داستانهای مثنوی(دفتر ششم) در «فلسفه و کودک»
زینب برخورداری
زهرا ستارپناهی
7 13980429190923 تأثیر برنامه درسی فلسفه برای کودکان، بر پرورش تفکر انتقادی در استفاده از فضای مجازی
مریم سلگی
8 13980429190924 بررسی مقایسه‌يی مبانی انسان‌شناسی ابن‌سینا و متیو لیپمن
ميثم فلاحي
9 13990230237287 سرشت ـ نشان ایرانی حکمت متعالیه و کاربرد آن در تحول بنیادین آموزش
نواب مقربی
10 13990230237289 تفکر مراقبتی در حلقۀ کندوکاو در برنامۀ آموزش «فلسفه و کودک»
لعیا رحیم‌زاده
فهیمه انصاریان
معصومه صمدی
11 13990230237291 تبيين اصول تسهیلگر در برنامة «فلسفه و کودک» در تناظر با اندیشۀ اسلامی
ایمان دیندار اصفهانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 11 ( از 11 رکورد)