• صفحه اصلی
  • تأملی نقادانه از چشم‌انداز «فلسفه و کودک» بر کتاب «اصول تسهیلگری و ویژگیهای تسهیلگر حلقۀ کندوکاو»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990230237292 بازدید : 1630 صفحه: 85 - 88

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط