جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980426190878 پرستش، تعلیم و تربیت و «فلسفه و کودک»
مسلم شجاعی
2 13980904193642 واکاوی جایگاه فضای مجازی در تعلیم وتربیت؛ فرصتها و تهدیدها
زهرا تقی‌زاده قوام
سمانه دستفروشان
سهیلا غلامی هره دشتی
کبری احمدوند
3 13990230237290 تطبیق و بررسی الگوهای تربیتی ایرانی و مکاتب تعلیم و تربیت
علی اکبر نصیری
هانیه شبانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)