• صفحه اصلی
  • تحليل و بررسي زمينه‌گرايي و پيامد آن در نظريه «تفكر انتقادي منصفانه» ريچارد پاول

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980904193638 بازدید : 2500 صفحه: 21 - 32

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط