فهرست مقالات


شماره 4 سال 5 پاییز - زمستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990720250097 یادداشت
زهره حسینی خامنه‌ای
2 13991008251456 آموزش تفکرورزی به کودکان در مثنوی معنوی
فاطمه بندلی زاده
زهره حسینی خامنه‌ای
احسان قیصری
3 13990720250098 محوريت اقتصاد فرهنگ در الگوی اخلاقي فارابی و كاركرد آن در برنامة «فلسفه و کودک»
ناديا مفتوني
4 13990310237515 کودک و دنیای فلسفی او
مسلم شجاعی
سید سجاد ساداتی زاده
5 13990627249570 ضرورت «فلسفه و کودک» در ترازوی اندیشه اسلامی با تأکید بر ظرفیتهای موجود در فرهنگ اسلامی
ایمان دیندار اصفهانی
مهدی منصوری
6 13990720250099 تبیین جایگاه هنر دیالکتیک در برنامۀ «فلسفه و کودک»
علی‌اصغر جعفری ولنی
محیا مهرجدی
7 13990406237972 تأثیر فلسفه‌ورزی بر پرسشگری دانش‌آموزان و تبیین آن از منظر قرآن
رویا عبداله پور
8 13990720250100 تربیت عقلانی در اندیشۀ فارابی
فریبا عادل‌زاده نایینی
رضاعلی نوروزی
جهانبخش رحمانی

شماره 3 سال 5 بهار - تابستان 1398
شماره 2 سال 5 پاییز - زمستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980904193636 پرسش
زهره حسینی خامنه‌ای
2 13980904193637 دراماتورژی انیمیشن خط به عنوان الگوی فلسفه و کودک
ناديا مفتوني
3 13980904193638 تحليل و بررسي زمينه‌گرايي و پيامد آن در نظريه «تفكر انتقادي منصفانه» ريچارد پاول
زهرا امي
قاسم پورحسن
4 13980904193639 از مكتبخانه‌ها تا مدرسه‌هاي دولتي؛ بازخواني انگيزه‌هاي نظري و عملي راهبر مدارس عصر قاجار
رضا ماحوزي
5 13980904193640 بررسی سیر آراء و اندیشه‌های مربوط به مفهوم کودکی در ایران باستان
مجید خاری آرانی
اکبر رهنما
6 13980904193641 تبيين و بررسي تربيت اخلاقي کودک
عاطفه سوهاني
7 13980904193642 واکاوی جایگاه فضای مجازی در تعلیم وتربیت؛ فرصتها و تهدیدها
کبری احمدوند
زهرا تقی‌زاده قوام
سمانه دستفروشان
سهیلا غلامی هره دشتی
8 13980904193643 الگوهای حكيمانه کودک پروری ايراني ـ اسلامي
معصومه ذبیحی

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)